VÝROČNÍ ZPRÁVY

     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2016
     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2015
     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2014
     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2013
     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2012
     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2011
     Výroční zpráva občanského sdružení Nerudný fest.cz za rok 2010


PROFIL ORGANIZACE

Nerudný fest.cz, o.s. je nezisková organizace pracující v oblasti kultury. Posláním našeho sdružení je podpora mladých umělců ve všech kulturních sférách s důrazem na jejich uplatnění v budoucnu a rozvoj jejich schopností. Neodmyslitelný aspekt našeho snažení též tvoří zpřístupnění umělecky hodnotných oblastí, jež přispívají k vývoji jedince a pozitivně jej ovlivňují, široké veřejnosti. S touto snahou je pak nepřímo spojené propojování lidí různých generací a překonávání zaběhlých klišé.

Od svého založení v roce 2007 pravidelně organizujeme různé kulturní akce s akcentem především na hudební stránku, ovšem podporujeme i divadlo a výtvarné umění.

Od původního projektu organizace, po které převzala i název, tedy Nerudný fest, se působnost sdružení rozrostla o další projekty, mezi nejvýznamnější patří mezinárodní jazzový festival Mladí Ladí Jazz, open-air festival Léto na Jungmaňáku, projekt Jazzbit či festival Student Fest.

„Jako organizátoři si velmi vážíme přízně mladého publika, které hojně naše akce navštěvuje. V nejbližší době plánujeme zejména stabilizaci našich projektů, jejich ještě větší zapojení do všeobecného povědomí a hlavně naplňování základního cíle sdružení - tedy podpora mladého umění a mladých lidí vůbec. Rádi bychom se stali platformou, jež bude symbolizovat právě onu podporu, nejen v oblasti hudby, kde již určitou pozici máme, ale i v dalších oblastech. To je ovšem ještě dlouhá cesta, na kterou máme sice velice slibně našlápnuto, ale je to stále pouze začátek.“, říká jeden z členů sdružení, Jan Gregar.

Jako nezisková iniciativa netvoří Nerudný fest.cz, o.s. projekty na komerční bázi, ale snaží se vždy najít cestu co největšího kompromisu ve prospěch kvality daného projektu. Ačkoli by se vstupné na prakticky všechny akce sdružení mohlo pohybovat na několikanásobné výši, není to účelem. Zájmem je podpořit českou kulturní scénu a přilákat mladé diváky a další návštěvníky, přičemž jedním z prostředků je i cena vstupného. O to těžší je naopak zamýšlené projekty dovést do konce, zvláště v současné nejisté době. Naštěstí se nám to daří, i díky podpoře našich partnerů.

„Doufáme, že se nám podaří nastavený trend udržet, i přes současné nepříznivé podmínky, zejména ty finanční. Mohu však bez ostychu konstatovat, že i přes negativní působení finanční krize se nám díky naší vytrvalosti povedlo odvést úctyhodný kus práce a celou iniciativu posunout o velký krok vpřed. Byla by škoda, kdyby toto „fórum“ pro mladé mělo zmizet. Kultura byla, je i bude jednou z nejdůležitějších složek lidského života. V poslední době se na ni trochu zapomíná a často se právě na úkor kultury i šetří. Přiznám se, že mě tento fakt trochu děsí, jelikož je to právě kultura, která nás v těžkých chvílích spojuje a dodává nám energii. Snažíme se pracovat v oblasti, která tvoří základ, na kterém se potom staví - tím je právě mladé umění. Absence takovéto podpory není jen ztráta kulturní, ale také lidská,“ dodává Jan Jelínek, další člen sdružení.

Držte nám palce, neváhejte se zapojit a podpořit naše úsilí. Jsme otevřeni všem novým obzorům, za jakékoli připomínky, nápady či poznatky jsme jedině rádi!

Váš Nerudný fest.cz, o.s.


Google+     Facebook

© NerudnyFest.cz, o.s.